FUNDACON OY
-Boiler Plant Specialists-

KNOW-HOW
  FRAMSIDA FÖRETAGET NYHETER TJÄNSTER REFERENSER KONTAKTER  
 
 
Exempel på tjänster som utförs av
Fundacon Oy
 
 • Projektering och projektövervakning
 • Owner's Engineering (OE) tjänster 
 • Dimensionering och konstruktion av pannanläggningar
 • Olika kostnadsutredningar och ekonomiska utvärderingar
 • Upprättande av upphandlings program
 • Montageövervakning och övervakning av driftsättningar
 • Optimering av driften samt lösningar på för-brännings- och utsläppsproblem
 • Värmetekniska beräkningar, driftvärden och utsläpp vid förbränning av olika fasta, flytande eller gasformiga bränslen
 • Ändringar i befintliga pannor vad gäller t.ex. effektökningar, bränslebyten, konverteringar från hetvatten till ångpanna o.s.v.
 • Pannanläggningars projektgenomförande och driftsättningstidplaner med övervakning
 • El och automation, nybyggnation eller förändringar i befintliga system
 • Upprättande av layouter, P&I och arbetsritningar
 • Kontroll och besiktningar