FUNDACON OY
-Boiler Plant Specialists-

REFERENCES
  FRAMSIDA FÖRETAGET NYHETER TJÄNSTER REFERENSER KONTAKTER  
 
» ­ 2008
  2009
» ­ 2010
» ­ 2011
» ­ 2012
     » ­ 2013­  
» ­ 2014
» ­ 2015
» ­ 2016
» ­ 2017
 
 
Referenslista 2009
 

Stora Enso Hylte, Sverige Genomgång av befintlig BFB-panna för optimering och förslag på ändringar för produktionsökning.
Smurfit Kappa, Piteå, Sverige Beräkningar och kontroll av ändringar i befintlig sodapanna.
YIT Power OY, Finland Dimensionering av nya överhettare till befintlig fastbränslepanna.
Sundsvall Energi, Finland Dimensionering och konstruktion av ny ångluvo till befintlig CFB panna.
MW Power, Finland Försäljning och dimensionering av ny BFB pannanläggning i Karlskrona, Sverige.
MW Power, Finland Dimensioneringsarbeten för nya fastbränsleeldade pannanläggningar.
Stora Enso Hylte, Sverige Ny design samt dimensionering av överhettare till fastbränslepanna.
Jyväskylä Energia OY, Finland Montage- och driftsättningsledare med övervakning av pannsystem, rörsystem, ångturbin samt instrumentering.
Katrinefors Kraftvärme, Sverige Design och detaljritningar av nya inmatningsstup för bränsle till BFB panna.
Stora Enso, Kotka, Finland Ny design och detaljritningar av ångkylare mellan överhettare.
Norske Skog, Follum, Norge Genomgång av existerande pannanläggningar.
Digismart OU, Estonia Konsultering angående krafter från ångledning på ångturbin.
Turku Energia, Finland Konsultarbeten för utbyte av tryckkärlsdelar i befintlig avfallspanna.
MW Power, Finland Tryckkärlskonstruktion, inspektioner samt utbildning av driftpersonal.
Elkem, Thamshavn Norge Konsult- och ingenjörsarbeten angående utbyte av ångturbinens kondensorer.
Affärsverken i Karlskrona, Sverige Besiktningsman panna, ångturbin och yttre bränslehantering till nytt kraftvärmeverk.
 
 
  » Upp