FUNDACON OY
-Boiler Plant Specialists-

REFERENCES
  FRAMSIDA FÖRETAGET NYHETER TJÄNSTER REFERENSER KONTAKTER  
 
  2008
» ­ 2009
» ­ 2010
» ­ 2011
» ­ 2012
» ­ 2013
» ­ 2014
» ­ 2015
» ­ 2016
» ­ 2017

 
 
Referenslista 2008
 

Jyväskylä Energia OY, Finland Montageledare samt övervakning av panna, rörsystem, ångturbin samt instrumentering.
MW Power, Finland Tryckkärlskonstruktion, inspektioner samt utbildning av driftpersonal.
MW Power, Finland Dimensioneringsarbeten för nya fastbränsleeldade pannanläggningar.
Elkem, Thamshavn, Norge Konsult- och ingenjörsarbeten angående ändringar i befintlig avgaspanna efter smältverk.