FUNDACON OY
-Boiler Plant Specialists-

REFERENCES
  FRAMSIDA FÖRETAGET NYHETER TJÄNSTER REFERENSER KONTAKTER  
 
  » ­ 2008 
» ­ 2009
  » ­ 2010
 » ­ 2011
» ­ 2012
» ­ 2013
» ­ 2013
» ­ 2014
» ­ 2015
  2016
» ­ 2017
 
 
Referenslista 2016
 

Eskilstuna Strängnäs
Energi&Miljö AB
Ägarens ingenjör vid ombyggnation av 57 MW CFB panna
Dobele Dzirnavnieks Ägarens ingenjör, förfrågan och upphandling av nytt KVV 16 MW
Varissuon Lämpö Oy

Renovering av oljeeldad värmecentral

Tampereen Sähkölaitos Oy
Owners Engineer i uppförandet av ny biobränsleeldad fjärrvärmeanläggning 50 MW bränsle plus rökgaskondesor      
Utilitas OU, Tallinn Ägarens ingenjör vid uppförande av nytt KVV, 76 MWth
Jernforsen AB Design av tryckkärl till ny rosterpanna
Fortum Power and Heat Oy

Process och underhåll vid koleldade kraftverk i Nådendal

Tammervoima Oy Owners Engineer vid uppförandet av nytt Waste to Energy Plant, 80 MW kraftvärmeverk
Lahti Energia Oy Owner Engineer för nytt KVV, upprättande av förfrågningsunderlag
Napapiirin Energia ja Vesi Oy Effektökning av befintlig hetvattenpanna
Savon Voima Oy Designändringar i befintlig biobränsleeldad ångpanna
Vantaan Energia Oy Åtgärder för att minska vibrationer i ekonomiser
Vantaan Energia Oy Förprojektering för ombyggnation av hetvattenpanna till BFB panna
Wiitaseudun Energia Oy Ägarens ingenjör vid förprojektering av nytt biobränsleeldat kraftvärmeverk


  » Upp