FUNDACON OY
-Boiler Plant Specialists-

REFERENCES
  FRAMSIDA FÖRETAGET NYHETER TJÄNSTER REFERENSER KONTAKTER  
 
  » ­ 2008 
» ­ 2009
  » ­ 2010
 » ­ 2011
» ­ 2012
» ­ 2013
» ­ 2013
   2014
» ­ 2015
» ­ 2016
» ­ 2017
 
 
Referenslista 2014
 

Leppäkosen Sähkö Oy, Finland
Projektering av ny 68 MW kraftvärmepanna, BFB teknik. Förfrågningsunderlag och upphandling
VÄO II, Auragen Ltd, Estland Förfrågan och förhandling med leverantör av nytt KVV
Tamperen Energiatuotanto Oy, Finland
Projektledare för ny rökgaskondenseringsanläggning
Kotka Energia Oy, Finland
Ny konstruktion och dimensionering till befintlig avfallspanna
Stora Enso Hylte Ab, Sweden
Projektering för nya bränslen i befintlig CFB och BFB panna
Enefit, Eesti Energia. Estland
Trouble shooting i ny kraftpanna för förbränning av oljeskiffer
Altia Oy, Finland
Genomgång och uppgradering av befintlig 20 MW CFB panna samt förfrågningsunderlag
Adven Oy, Finland
Owners engineer vid upphandling och kontroll av små fastbränslepannor
Turun Seudun Energiantuotanto Oy, Finland
Förfrågningsunderlag för upphandling av EPCM konsulter till ny KVV 350 MW
Fortum Power and Heat Oy Naantalin Voimalaitos, Finland
Projektledare för ny SCR till befintligt koleldat KVV, 320 MW
Tammervoima Oy, Finland

Projektledare, Upphandlingsansvarig samt owners engineer i nytt Waste to Energy Projekt i Tammerfor
Rovaniemen Energia Oy, Finland
Projektledare för ny rökgaskondenseringsanläggning samt effektökning i existerande CFB kraftvärmeverk
Mälarenergi AB
Besiktningsman vid kapacitetsprov av bränslehantering till CFB avfallspanna
Eskilstuna Strängnäs
Energi & Miljö AB
Delprojektledare för panna till ny 110 MW KVV


  » Upp