FUNDACON OY
-Boiler Plant Specialists-

REFERENCES
  FRAMSIDA FÖRETAGET NYHETER TJÄNSTER REFERENSER KONTAKTER  
 
  » ­ 2008 
» ­ 2009
  » ­ 2010
 » ­ 2011
» ­ 2012
   2013
» ­ 2014
» ­ 2015
» ­ 2016
» ­ 2017
 
 
Referenslista 2013
 

VÄO II, Tallinna Küte Ltd, Estland Förprojektering av nytt KVV
Katrinefors Kraftvärme AB, Sweden Owners Engineer i nytt KVV, Mariestad. Förfrågningsunderlag samt upphandling av leverantörer.
Tammervoima Oy, Finland Projektledare, Upphandlingsansvarig samt owners engineer i nytt Waste to Energy Projekt i Tammerfors
Rovaniemen Energia Oy, Finland
Projektledare för ny rökgaskondenseringsanläggning samt effektökning i existerande CFB kraftvärmeverk
Rovanimen Energia Oy, Finland
Konstruktion och detaljritningar av nya rökgaskanaler samt ny rökgasfläkt och skorsten till existerande CFB kraftvärmeverk.
Tamperen Energiatuotanto Oy, Finland
Projektledare för ny träpulver eldad  hetvattenanläggning 35/49 MW
MW Power Oy, Finland
Dimensionering av ny HRSG
Fortum Power and Heat Oy, Finland
Supervision och konstruktionsarbeten i befintlig koleldat kraftvärmeverk
Mondi Lohja Oy, Finland Trouble-shooting i existerande fluidiserande bädd panna
Caverion Oy, Finland Dimensionering av ombyggnation i sodapanna
LV-Finieras, Lettland Förstudie av nytt KVV
  » Upp