FUNDACON OY
-Boiler Plant Specialists-

REFERENCES
  FRAMSIDA FÖRETAGET NYHETER TJÄNSTER REFERENSER KONTAKTER  
 
  » ­ 2008 
» ­ 2009
  » ­ 2010
 » ­ 2011
   2012
» ­ 2013
» ­ 2014
» ­ 2015
» ­ 2016
» ­ 2017
 
 
Referenslista 2012
 

Tammervoima OY, Finland Förprojektering av ny Waste to Energy Plant, EPCM förfrågan och upphandlingsprocess
Katrinefors Kraftvärme Ab, Sweden
Förprojektering av nytt kraftvärmeverk till Mariestad
Haapajärven Lämpö Oy, Finland
Optimering av existerande biobränsleeldad panna samt nya förbränningsfläktar
Mäntän Energia Oy, Finland
Optimering av BFB panna samt test med slamförbränning
YIT Teollisuus Oy, Finland
Dimensionering av tryckkärlsdelar till ombyggnationer
Sammet Asennus Oy, Finland Dimensionering av manluckor
Vantaan Energia Oy, Finland Ny design av befintlig HRSG panna
Jyväskylä Voima Oy, Finland Ingenjörsarbete angående utbyte av befintlig biobränsle panna inklusive förfrågningsunderlag.
Skellefteå Kraft Ab, Sweden Redimensionering av befintlig träpulvereldad kraftvärmepanna
Katrinefors Kraftvärme Ab, Sweden
Nytt KVV, förfrågningsunderlag samt upphandling
M-real Zanders GmbH, Tyskland Studie av existerande BFB panna
Tallinna Elektrijaam OÜ, Estonien Nytt KVV, förprojektering samt förfrågningsunderlag
TSME Oy, Naantali, Finland Förprojektering av nytt KVV
BMH technology Oy, Finland
Studie av bränsleinmatning till befintlig panna
Elenia Lämpö Oy, Finland
Beräkning av befintlig panna för höjande av ångdata
MW Power Oy, Finland

Nytt HRSG project i Vanda

Tampereen Energiantuotanto Oy, Finland
Förprojektering av ny biobränsleeldad hetvattenanläggning
MW Power Oy, Finland
Driftsättning av instrumentering samt automation i ny kraftvärmepanna


  » Upp