FUNDACON OY
-Boiler Plant Specialists-

REFERENCES
  FRAMSIDA FÖRETAGET NYHETER TJÄNSTER REFERENSER KONTAKTER  
 
  » ­ 2008 
» ­ 2009
   2010
» ­ 2011
» ­ 2012
»
­ 2013
»
­ 2014
» ­ 2015
» ­ 2016
» ­ 2017
 
 
Referenslista 2010
 

Jyväskylä Energia Oy,
Finland
Montage- och driftsättningsledare med övervakning av pannsystem, rörsystem, ångturbin samt instrumentering.
Katrinefors Kraftvärme, Sverige Trouble shooting, BFB-panna.
Åbo stad, Avfallsförbränning,
Finland
Nya tryckkärl i befintlig panna, teknisk övervakning.
Varissuon Lämpö Oy, Åbo,
Finland
Ägarens ingenjör i uppförandet av ny fastbränsleeldad pannanläggning.
Rovaniemen Energia Oy, Finland Ägarens ingenjör i uppförandet av ny fastbränsleeldat kraftvärmeverk.
Sundsvall Energi Ab,
Sverige
Förstudie för konvertering av oljepanna till fastbränsleeldad.
Fortum Power and Heat Oy,
Finland
Projektering och övervakning vid ändringar i befintligt kraftverk, Nådendal.
Fortum Power and Heat Oy,
Finland
Projektering av nya tryckkärlsdelar samt montageövervakning i befintligt kraftverk, Lojo.
Fortum Power and Heat Oy, Power Solutions, Finland Övervakning vid byte av brännare i koleldat kraftverk.
Skellefteå Kraft Ab,
Sverige
Design av nya pannkoncept.
MW Power AB,
Sverige
Projektering av nya pannor, beräkningar och design.
YIT Power Oy,
Finland
Beräkningar och projektering i pannors ombyggnationer.
Vieskan Voima Oy,
Finland
Design och beräkningar av panna och fläktar för effekthöjning av existerande panna.
Elkem Thamshavn AS,
Norge
Konsult- och ingenjörarbete angående ändringar i befintlig avgaspanna efter smältverk
Tampereen Energiantuotanto Oy, Finland
Förprojektering av värmecentral
Affärsverken Karlskrona AB,
Sverige
Förkontroll, besiktningar av nytt kraftvärmeverk
MW Power Oy,
Finland
Dimensionering av HRSG
HMAB,
Sverige
Optimering och konsultering av nytt kraftvärmeverk
BMH Technology Oy,
Finland
Dimensionering och projektering i konverteringsprojekt
Pori Energia Oy,
Finland
Trouble-shooting i BFB panna
Metso Power Oy, Service,
Finland
Projektering av nya fjärrvärmeeko i befintlig HRSG


  » Upp